معاون میراث فرهنگی خبر از توقف فعالیت نمایندگی های اطلاع رسانی گردشگری ایران در خارج از شکور را داد

معاون گردشگری کشور گفت:‌ «با قاطعیت اعلام می‌کنم از اجرای طرح نمایندگی‌های اطلاع‌سانی گردشگری ایران در خارج از کشور راضی نبودم و این طرح فعلاً متوقف است.»
 ولی تیموری معاون