شرکت آفاق نقش چهان بدون محدودیت زمانی ، به پیشنهاد اجرایی شما که توسط هیات مدیره شرکت مورد تصویب و اجرا  واقع گردد از سه تا پنج روز اقامت رایگان در هتل چهارباغ شرکت واقع در مشهد مقدس و یا ویلاهای چادگان خود هدیه مینماید. همفکری شما در توسعه خدمات شرکت ، سرمایه ای ارزنده برای ماست.