شرکت آفاق نقش چهان بدون محدودیت زمانی ، به انتقاد سازنده شما که در روند اجرا باعث اصلاح و ارتقاء سطح خدمات مجموعه منجر گردد اقامت رایگان در هتل چهارباغ شرکت واقع در مشهد مقدس و یا استفاده از ویلاهای چادگان خود هدیه مینماید. همفکری شما در توسعه خدمات شرکت ، سرمایه ای ارزنده برای ماست.