اپلیکیشن XE currency

یکی از دغدغه های همه ما هنگام سفر پول و ارز و تبدیل آن است. این روزا به دلیل بالا و پایین رفتن لحظه ای این تغییرات دغدغه توریست ها و مسافران بیش تر از پیش شده است پس بهتر است قبل از سفر این اپلیکشن را که به ما تغییرات لحظه ای نرخ ها را نشان می دهد نصب کرده و با خیالی آسوده عازم سفر شویم