مترجم همراه

خیلی از ما عاشق سفریم دوست داریم به مه دنیا سفر کنیم اما ترس از صحبت کردن با مخاطب بع علت پایین بودن سطح زبانی ما باعث میشه بیخیال سفرمون بشیم اما اگه یکمی جستجو کنیم می بینیم در دنیای اکترونیک برای هر مشکلی یه راه حلی هست پس اگر زبان خوبی نداری اما عاشق سفری زیاد نگران نباش این اپلیکیشن بهت کمک میکنه به هر زبانی دوست داره صحبت کنی به هر کجا که سفر کنی با داشتن یک مترجم همراه میتونی با هر زبان و ملیت ارتباط برقرار کنی. اگه مکالمه خوبی نداری و درست نمیتونی به زبان مقصد صحبت کنی کافیه دکمه ریکورد نگه داری به زبان خودت صحبت کنی و بعد معادلش رو برای مخاطبت پخش کنی و حتی برعکس صدای مخاطبت ضبط کنی و برای خود با معادل زبانی خودت پخش کنی. پس پاشو یه سرچ بزن و یه تور خوب با قیمت مناسب ازسایت انتخاب کن و چمدونت سریع ببند که عازمیم.