اپلیکیشن همگردی

بعد از ی هفته پر کار آخر هفته ها پردشو تفریح لازمه. اما دغدغه و حجم بالای کارها اجازه نمیده بتونیم برای پایان هفته ی برنامه تفریحی با کیفیت بچینیم اپلیکشن همگردی بهمون کمک میکنه با چند تا سرچ ساده نزدیک تر محل های گردشگری را پیدا کنیم براش برنامه ریزی کنیم و سریع چمدونمون ببندیم و عازم سفر بشیم.