اپلیکشن آی بنزین

برنامه برای یافتن نزدیکترین پمپ بنزین در اطراف شما طراحی شده است که لیستی از پمپ بنزین ها بر روی نقشه و براساس میزان فاصله شما در اختیار شما قرار می دهد. برای استفاده از آن کافی است به اینترنت متصل باشید و GPS گوشی خود را فعال کنید.